wil jij ook
Een incompany-training voor mijn team?

Trainen en direct toepassen

De individuele pakketten; grip op je inbox, overzicht in je agenda en een georganiseerde werkplek zijn ook mogelijk als incompany-training voor een team van medewerkers.

Wat gaan we doen
De training bestaat uit een gezamenlijke uitleg van de theorie in groepjes van maximaal 5 personen. Daarna zullen individuele coaching sessies op ieders eigen werkplek plaatsvinden, om de nieuw aangeleerde methodes eigen en passend te maken.

Je kunt ook denken aan coaching voor nieuw te beginnen medewerkers. Op school wordt immers niet geleerd hoe je het beste je mail, agenda en werkplek kan inrichten. 

Het resultaat
Individuele medewerkers gaan effectief met hun mail om. Weten taken goed weg te zetten in hun agenda of actielijst. Er is een goede structuur op de computer of eigen werkplek. Ze werken efficiënter en effectiever. 

Indien nodig zijn afspraken gemaakt binnen het team over de manier van werken met betrekking tot tijd, taken, agenda, mail, naamgeving van documenten en de archivering daarvan. Deze zijn afgestemd zowel op de behoeftes van het team, als op het individu. Iedereen binnen het team kan met het opgezette systeem werken en elke individuele medewerker vervangen. Men kan elkaar helpen en ondersteunen bij het behalen van de gestelde leerdoelen.

Neem gerust contact met me op om de mogelijkheden te bespreken. Afhankelijk van de vraag maak ik een offerte op maat.